Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów oraz o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów które należy składać na ul. Skubisza 4

Wszystkie zamieszczone dokumenty  są  w formacie PDF

WAŻNE!!!

W celu zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego, w związku z istniejącym w całym kraju stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS - COV – 2, mieszkańcy Rzeszowa ubiegający się od 4 stycznia 2021 r. o dofinansowanie ze środków PFRON proszeni są o załatwianie sprawy w Ośrodku bez konieczności osobistej wizyty.

Załatw sprawę przez Internet

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów (oryginały dokumentów należy dostarczyć w momencie rozpatrywania wniosków), niezbędnych do przyznania świadczenia za pośrednictwem systemu SOW.

Wyślij wniosek pocztą

Można także wysyłać wnioski i dokumenty do urzędu pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów.

Wrzuć dokumenty do skrzynki korespondencyjnej.

Wnioski w zaklejonej kopercie można pozostawić w skrzynce na dokumenty znajdującej się w korytarzu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4. Dokumenty do skrzynki można wrzucać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:30.
Prosimy o udostępnianie numeru telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Wymagane załączniki do wniosku (np. orzeczenie o niepełnosprawności) należy przedkładać w formie kserokopii. W budynku nie będzie możliwości kserowania dokumentów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się telefoniczne pod numerami telefonów: 17 86-30-253, 17 86-35-389, 17 86-36-933.

Wnioski będą rozpatrywane po przyjęciu przez Radę Miasta Rzeszowa dotacji PFRON i podziału jej na poszczególne zadania.

 

 

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających sie o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

 

Aktualne druki wniosków należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: 
https://sow.pfron.org.pl/ 

 

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


b. Zadanie 2 i Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:


c. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


2. Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a. Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:


b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:


c. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:


3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:


d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:


e. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:


4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:


MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dodatkowo:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap