Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Wynagrodznie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd

 

Jednym ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Po otrzymaniu postanowienia sądu należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie niezbędne dokumenty:

  • wniosek o wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  • postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia,
  • numer rachunku bankowego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap