Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Wydawanie zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze"

Logo programu Czyste powietrze  

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

W mieście Rzeszowie wniosek można złożyć:

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa ul. Jagiellońska 4,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest poniżej.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap