Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

 Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019r. poz. 755 z późn. zm. ),  ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 t. j.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 10,94 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO SKŁADA SIĘ 
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4  TEL. (017) 852-95-45
 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - 40 KB

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap