Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie funkcjonuje Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków ukierunkowanych na realizację tego celu, w tym m. in.:

  • indywidualna diagnoza sytuacji osoby bezdomnej,
  • pomoc w uporządkowaniu problemów osób bezdomnych i zaplanowaniu działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
  • kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,
  • udzielanie stosownego wsparcia,
  • pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów.

 

Na terenie miasta Rzeszowa działa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, mieszczące się przy ul. J. Styki 21 oraz Schronisko dla bezdomnych kobiet i Schronisko dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w Racławówce, Racławówka 132, które prowadzone są przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schroniska są placówkami całodobowymi, zapewniającymi podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełniającymi wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej oraz zapewniają usługi opiekuńcze osobom bezdomnym, które ich wymagają.

Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca schronienia i wydanie decyzji kierującej osobę bezdomną do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, poprzedzone jest złożeniem wniosku, przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną (w sytuacji umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych nie świadczącym usług opiekuńczych). Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania w noclegowni (od 1 X do 31 III w godz. od 18.00 do 8.00, od 1 IV do 30 IX w godz. od 19.00 do 7.00).

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą zgłaszać się do Zespołu Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie celem uzyskania stosownego wsparcia.

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym mieści się w Rzeszowie przy  ul. Kochanowskiego 15. Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, a także są dostępni pod numerem telefonu: (17) 858 16 10, (17) 858 16 11, (17) 858 16 12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap