Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie z powodu COVID-19
Infolinia

Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa na zasadzie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i   niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Rzeszowie.

Głównym zadaniem jest tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych i wspieranie ich w  zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyskich i kulturalnych aby jak najdłużej mogli pozostać w  swoich środowiskach zamieszkania. Przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu poprzez zapewnienie kontaktów społecznych, tworzenie więzi z rówieśnikami, integracji ze środowiskiem lokalnym, motywacji do aktywności. Pomoc w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjno – higienicznych, zapewnienie wyżywienia, prowadzenie profilaktycznej rehabilitacji, i  organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej. Wspólne przeżywanie świąt narodowych, religijnych, rocznic, jubileuszy itp. sprzyja wzmocnieniu więzi międzyludzkiej

 Cele i zadania są realizowane poprzez stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w różnych grupach zainteresowań.

Mottem działania Ośrodka jest „Aktywność dodaje życia do Twoich lat”.

Ośrodek Wsparcia obejmuje regulaminowo  pomocą 105 osób  :

  • z dziennego pobytu wraz z posiłkami korzysta 60 osób ( możliwość korzystania z śniadań i obiadów),
  • 35 osób korzysta z posiłków na wynos,
  • 10 osób  korzysta z dziennego pobytu bez posiłków.

 

Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej ( Dz.U. z  2004 Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami ) i jest zadaniem własnym gminy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia określa Uchwała Nr  XXVIII/193/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12.10.2004 roku oraz Regulamin Ośrodka Wsparcia wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie  Nr 16/2016 z dnia 20.06.2016 roku

Kontakt : 17-865-79-79

 

   

   

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap